Giấy carton 2 lớp

Giấy carton 2 lớp khổ 1.2m, 1.25m. Đường kính 60cm Trọng lượng 35-40kg. Giấy 1 nâu 2 xeo, giấy dai....

Read more